Om Den Kloge Krop

Den Kloge Krop er et tilbud for træning og afspænding i Ballerup!

Vi har været så heldige at få mulighed for at “bo” i et af Ballerups smukkeste huse i centrum af byen, nemlig Bydammen 9. Vi har en god, lille sal, køkken og toilet, men desværre ikke bad. Så kom så vidt muligt omklædt.

Da kvalitet og indhold har den højeste prioritet hos os, er der højst syv personer på hvert hold. Den Kloge Krop har fokus på nærhed, trygge rammer og personligt engagement. Du har mulighed for indflydelse på indholdet i forhold til dit behov.

Underviserne hos Den Kloge Krop er psykomotoriske terapeuter (DAP) og coaches Mette Bjørneboe og Heidi Lorentzen. Vi har i tyve år varetaget medarbejdersundheden på Rygskolen i Ballerup Kommune, men starter nu op som Den Kloge Krop. Vi har undervist i motion inden for forebyggelse, genoptræning og vedligeholdelse, vægttabshold, stresshåndtering, afspænding, udetræning, løb og powerwalking samt hold for sygemeldte borgere henvist af egen læge. Derudover er vi begge meget aktive i lokalforeningen Kræftens Bekæmpelse Ballerup, så vi har også som frivillige undervist i kræftrehabilitering for kræftramte og deres pårørende. Vi har gentagne gange holdt oplæg i mange forskellige sammenhænge indenfor motion, kost og stress.

Vi glæder os til at se dig i Den Kloge Krop!

Den Kloge Krop
Mette Bjørneboe, Heidi Lorentzen og Kristine Holmquist

Læs interview med Mette og Heidi om Den Kloge Krops opstart her.